/* * Перед рендерингом формы свойств поля добавляем в нее требуемый checkbox * */ function i18ncck_form_alter(&$form, $form_state, $form_id) { if (($form['form_id']['#value'] == 'content_field_edit_form') && (variable_get('i18n_node_' . $form['type_name']['#value'], FALSE))) { $i18ncck = array( '#type' => 'checkbox', '#title' => t('Language independent values'), '#default_value' => variable_get('i18ncck_' . $form['field_name']['#value'] , FALSE), ); /* * Указываем дополнительный обработчик формы функцию _i18ncck_field_submit() * */ if(isset($form['field'])) { $form['field'] = array_merge(array('i18ncck' => $i18ncck), $form['field']); $form['#submit'][] = '_i18ncck_field_submit'; } } } function _i18ncck_field_submit($form, &$form_state) { /* * Если флажок выставлен сохраняем уникальную переменную для каждого поля, * если нет – удаляем ее. * */ if (isset($form_state['values']['i18ncck']) && $form_state['values']['i18ncck']) { variable_set('i18ncck_' . $form_state['values']['field_name'], TRUE); } else { variable_del( 'i18ncck_' . $form_state['values']['field_name']); } } /* * При подтверждении формы редактирования материала обрабатываются * два случая: вставка и обновление. * */ function i18ncck_nodeapi(&$node, $op, $a3, $a4) { if ( variable_get('i18n_node_' . $node->type, FALSE)) { switch ($op){ /* * Получаем исходный по языку материал и все его переводы. * Проходим по циклу все поля, если для него указана многоязычность - * загружаем все переводы, присваиваем введенное значение поля и сохраняем их. * */ case 'update': $translations = translation_node_get_translations($node->tnid); foreach( content_fields() as $field) { $field = $field['field_name']; if ( variable_get('i18ncck_' . $field, FALSE) && isset($node->tnid)) { foreach($translations as $lang){ if($node->nid!=$lang->nid) { $i18n_node = node_load($lang->nid); $i18n_node->$field = $node->$field; node_save($i18n_node); unset($i18n_node); } } } } break; /* * От случая обновления отличается только способом получения NID исходного перевода * */ case 'insert': if(isset($node->translation_source->nid)) { $translations = translation_node_get_translations($node->translation_source->nid); foreach(content_fields() as $field) { $field = $field['field_name']; foreach( $translations as $translation) { $i18n_node = node_load($translation->nid); $i18n_node->$field = $node->$field; node_save($i18n_node); unset($i18n_node); } } } break; } } } Informoj pri la membreco en ESPERANTO INTERNACIA | Tutmonda Esperanto-adresaro

Informoj pri la membreco en ESPERANTO INTERNACIA

Aliĝante ĉe adresaro.org vi aŭtomate fariĝas membro (Simpatianto) de la internacia fondaĵo (neregistara organizo) ESPERANTO INTERNACIA.

ESPERANTO INTERNACIA subtenas agadojn rilate al Esperanto-informado kaj Esperanto-instruado. Ĝi volas ke pli da homoj en la mondo parolu kaj uzu la
internacian lingvon Esperanto. Temas pri idealisma organizo. Personoj, kiuj pretas kontribui iomete mone, povas aliĝi kiel “Amiko” de la fondaĵo. “Amikoj” pagas etan monsumon.

ESPERANTO INTERNACIA garantias laŭstatute, ke la mono grandparte estos uzata por la celoj. Por administraj kostoj la fondaĵo maksimume rajtas elspezi 25%.

“Amikoj” havas kelkajn avantaĝojn ĉe la adresaro.

a) Amikoj povos plene vidi ĉiujn kontaktinformojn (se la uzantoj tion permesas), kiel adreso, telefono, skajp-konto kaj aliaj.
b) Amikoj havos aliron al speciala sekcio por “Amikoj” (ankoraŭ realigota)
c) Amikoj povos vidi kaj kontakti personojn, kiuj ne parolas Esperanton, sed donas servojn, kiel ekzemple senkostaj tranokteblecoj.
d) Amikoj subtenas la agadon de Esperanto Internacia, do ĉefe la Esperanto-informadon kaj la Esperanto-instruadon.
e) Vi fariĝos plena membro de internacia komunumo!

La normala baza kotizo por “Amikoj” estas tre modesta. La baza kotizo estas nur 25,00 EUR.
Tiu kotizo validas por jenaj landoj: Aŭstralio, Eŭropa Unio (ĉiuj landoj sen Bulgario kaj Rumanio), Islando, Israelo, Kanado, Norvegio, Novzelando, Suda, Koreio, Svislando, Usono.
La kotizo B (por aliaj landoj krom afrikaj landoj) estas: 15,00 EUR.
La kotizo por afrikaj landoj C estas: 10,00 EUR.

Tamen personoj el ĉiuj landoj povas peti aliĝon je reduktita tarifo aŭ eĉ senkoste, se ili laboras por Esperanto. Pri detaloj kontaktu la adminstran sekcion de Esperanto Internacia je la adreso: administrado@adresaro.org

Krom la normalaj kotizoj ekzistas diversaj subtenkategorioj. Vi povas fariĝi “arĝenta”, “ora” aŭ eĉ “verda” amiko. (40,00 EUR / 60,00 EUR / 80 EUR) kaj tiel pli
subteni la agadon de ESPERANTO INTERNACIA. Ankaŭ eblas fariĝi dumviva “Amiko”. Kontaktu la administran sekcion de ESPERANTO INTERNACIA por ekscii
pliajn detalojn.

PAGVOJOJ:
Pri pagoj ekzistas diversaj eblecoj:
Pago al germana bankkonto:
Kontoposedanto: Stiftung Mondo
IBAN: DE21600901000151100004
BIC: VOBADESS
ĉe Volksbank Stuttgart
Menciu: Esperanto Internacia
Pago pere de Paypal: stiftung-mondo@web.de (Bv. mencii la kaŭzon de via pago)
kaj informu al:
financoj@adresaro.org

Pago al UEA:

Uzu la normalajn pagvojojn al UEA; se vi jam havas bonhavon ĉe UEA petu al UEA sendi monon al la konto eint-o, sendante kopion de via mesaĝo al:
financoj@adresaro.org

Skribu al ni, se vi havas pliajn demandojn!