Ĝeneralaj kondiĉoj pri uzado kaj reguloj pri privateca politiko de Adresaro.org

A) Ĝeneralaj informoj:

 1. Adresaro.org estas servo de Esperanto Internacia; fondaĵo kiu ĉefe okupiĝas
  pri Esperanto-informado kaj Esperanto-instruado.
 2. Esperanto Internacia distanciĝas komplete je la respondeco de fremdaj
  enhavoj kaj ligiloj.
 3. Kaze ke uzantoj enmetas ne permesitajn informojn, Esperanto Internacia
  havas la rajton forigi la enhavon aŭ ŝanĝi ĝin laŭsence.
 4. Esperanto Internacia havas la rajton aliri la profilojn por korekti informojn
  aŭ lingvaĵon.
 5. Esperanto Internacia ne transprenas iun ajn respondecon rilate al la enhavo
  de la profiloj de uzantoj (speciale adresinformoj, aktualeco k. a.).
 6. Esperanto Internacia ne respondecas se aliĝas personoj, kiuj ne havas la
  eventuale necesan permeson de la gepatroj (Vidu B3!).
 7. Esperanto Internacia rajtas forigi la servon en iu ajn momento. Uzantoj ne
  havas la rajton postuli daŭrigon de la servo aŭ postuli rekompenson pro la
  forigo de la servo.
 8. Esperanto Internacia havas la rajton forbari aŭ forigi uzantojn, se ili agas
  kontraŭ la spirito de ĉi tiuj kondiĉoj aŭ misuzas la servon.
 9. Esperanto Internacia havas la rajton forbari aŭ forigi uzantojn, se la
  kontaktdatenoj ne estas aktualaj.
 10. Esperanto Internacia ne respondecas se uzantoj aŭ eksteruloj misuzas la
  servon intence aŭ malintence. Same ĝi ne respondecas, se pro misuzo de la
  servo aŭ teknikaj kaj programaj eraroj, perdiĝas informoj, aldonitaj de
  uzantoj. Ĝi rekomendas la uzon de kontraŭvirusaj aŭ kontraŭspionaj
  programoj.
 11. Esperanto Internacia rajtas kolekti statistikajn kaj teknikajn informojn pri la
  uzantoj. La koncernaj informoj ne estas transdonitaj al aliaj. Ni garantias la
  privatecon de ĉiu uzanto.
 12. Esperanto Internacia aplikas por la datenprotektado (reguloj de privateca
  politiko) la severajn regulojn de ŝtatoj en Eŭropa Unio (speciale Germanio).
 13. Esperanto Internacia rajtas ŝanĝi aŭ korekti la kondiĉojn informante la
  uzantojn en la retpaĝo aŭ per sendo de persona informo. La regulojn pri
  privateco, ĝi nur rajtas ŝanĝi, se la bazaj rajtoj de la uzantoj ne estas tuŝitaj.
  Ĉe ŝanĝo de la reguloj pri privateco ĝi devas informi la uzantojn en la
  retpaĝo minimume 6 semajnojn antaŭ la ŝanĝo.
 14. Esperanto Internacia havas la rajton transdoni la servon al alia
  Esperanto-organizaĵo, sed ĝi antaŭe devas informi ĉiujn uzantojn
  minimume 30 tagojn antaŭ la transdono.

B) Rajtoj kaj devoj de uzantoj:

 1. Personoj, kiuj registriĝas ĉe adresaro.org akceptas la regulojn pri uzado kaj
  regulojn pri privateco (datenprotektado).
 2. Personoj, kiuj registriĝas ĉe adresaro.org en la kategorio “simpatianto” aŭ
  “amiko” fariĝas membro de la neregistara fondaĵo, Esperanto Internacia kaj
  akceptas ĝian statuton.
 3. Por registriĝi ĉe adresaro.org oni devas havi la necesan aĝon laŭ leĝo de la
  loĝlando de la registranto, sed oni devas esti minimume 7-jara. Personoj pli
  aĝaj, per la akcepto de la aliĝo, konfirmas ke ili aŭ mem povas fari la
  koncernan deklaron aŭ ke ili havas la eventuale bezonatan permeson de la
  gepatroj (en plej multaj landoj ĝis la 18-a vivojaro).
 4. Ĉiu persono rajtas nur havi unu konton ĉe adresaro.org.
 5. La uzantoj mem atentas pri ĉiuj privataj informoj. Ne estas permesite
  transdoni la personan aliron ĉe adresaro.org al aliaj personoj.
 6. Ĉiu uzanto mem atentu pri la sekureco. Oni instalu programon kontraŭ
  interretaj atakoj (ekz. virusoj aŭ spionprogramoj). Oni atentu ke ligiloj ne
  iru al paĝoj infektitaj per virusoj.
 7. Ĉiu uzanto devas respekti la internaciajn kaj naciajn leĝojn. Ne permesite
  estas la enmeto de enhavoj aŭ ligiloj: rasismaj, pornografiaj, homofobiaj,
  militistaj, kontraŭleĝaj, direktitaj kontraŭ la homaj rajtoj aŭ similaj. La
  informoj devas esti veraj. Ne permesatas trompoj, mensogoj, personaj atakoj
  kontraŭ aliaj homoj kaj similaj.
 8. Uzantoj ne rajtas enmeti skriptojn, kiuj povas kaŭzi damaĝon al aliaj uzantoj
  aŭ al la retpaĝaro.
 9. Ĉiu uzanto rajtas protekti la proprajn datenojn aŭ ne enmeti ilin (se ne temas
  pri devigaj informoj). Tamen ne estas permesite enmeti malverajn
  informojn.
 10. La uzantoj devas aktualigi datenojn laŭeble rapide. Tio speciale validas por
  la retpoŝtadreso kaj por la kontakteblecoj (ankaŭ por la administracio de
  Esperanto Internacia). Tio validas ankaŭ por ofertoj al vojaĝantoj aŭ deziroj.
 11. La uzantoj devas laŭeble rapide respondi iun kontaktpeton, se ĝi plenumas
  la kondiĉojn de adresaro.org.
 12. La uzantoj sin devigas ne uzi informojn de la retpaĝaro por aliaj celoj, nek
  personaj, nek komercaj.
 13. La uzantoj sin devigas agi ĉiam respekteme, dece kaj ĝentile.
 14. La uzantoj sin devigas uzi la retpaĝaron nur por la menciitaj celoj.
 15. La uzantoj akceptas la specialajn kondiĉojn pri la uzo de la
  kontaktformularo.

C) Specialaj kondiĉoj pri la uzo de la kontaktformularo:

 1. La uzantoj uzu la kontaktformularon prioritate (antaŭ aliaj
  kontakteblecoj). Tio ne validas por vojaĝantoj, kiuj urĝe devus kontakti
  uzanton, kiu ofertas turisman servon.
 2. Mesaĝoj, senditaj per la kontaktformularo enhavu nur la necesajn
  informojn por kontakti la alian personon. Oni ne uzu ĝin por privataj
  leteraj interŝanĝoj. Oni petu por plia komunikado kontaktinformojn de la
  alia uzanto.
 3. Escepte la administracio de Esperanto Internacia havas la rajton legi
  mesaĝojn, kiuj estas senditaj per la kontaktformularo por eviti spamon kaj
  kontroli la permesitan uzadon.
 4. Skribante per la kontaktformularo al aliaj personoj oni skribu afable kaj
  ĝentile. Oni nepre respektu aliajn homojn kaj kulturojn.
 5. Uzantoj ne rajtas amase skribi al aliaj uzantoj per la kontaktformularo.
 6. La kontaktformularo nur rajtas esti uzita por celoj, kiujn la alia uzanto
  vere ofertas. Do oni ne rajtas skribi pri senkosta tranoktebleco, se la
  koncerna uzanto nur serĉas korespondamikon.
 7. Se iuj uzas la kontaktformularon por nepermesitaj celoj (spamo, maldecaj
  ofertoj k. a.) la uzanto bv. informi la administracion de Esperanto
  Internacia
 8. Uzantoj ĉiam respondu (laŭeble ene de 3 tagoj) al mesaĝoj ricevitaj per la
  kontaktformularo, uzante laŭeble la personan retpoŝtadreson. Nur se vi ne
  volas malkaŝi la personan retpoŝtadreson vi uzu ankaŭ la
  kontaktformularon. Kompreneble oni ne devas respondi, se la koncerna
  mesaĝo neniel rilatas al la celoj de la adresaro aŭ al la propraj ofertoj kaj
  deziroj.
 9. El misuzo de la kontaktformularo povas sekvi forbaro aŭ forigo de la
  koncerna persono.

Versio de:
2011-12-01